RusiNOVA

PROJEKT NR RPDS.01.05.02-02-0066/21 Tytuł:  ZAKUP URZĄDZEŃ DLA URUCHOMIENIA NOWYCH USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ PRZEZ N.Z.O.Z. PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO BEATA HAUSMAN Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 2 – 1.5.2 Rozwój produktów

Więcej